Beheren van openstaande ondertekenverzoeken

Openstaande onderteken verzoeken kunnen beheerd worden via het overzicht “Openstaand”. Je kan hier massa acties uitvoeren op alle ondertekenverzoeken of ervoor kiezen één of meerdere ondertekenverzoeken specifiek te beheren.  Je kan de volgende massa acties uitvoeren:

 1. Termijn verlengen.

 2. (Opnieuw) versturen ondertekenverzoeken.

 3. Ondertekenverzoeken afbreken.


Op specifiek niveau kun je de volgende zaken wijzigen.

 1. Termijn verlengen.

 2. (Opnieuw) versturen ondertekenverzoek.

 3. Ondertekenverzoek afbreken.

 4. E-mailadres wijzigen (dit gaat via de knop “Stuur het ondertekenverzoek opnieuw”.

 5. Mobiel nummer (alleen van toepassing bij de authenticatievorm SMS).

 6. Persoonsgegevens aanpassen (alleen van toepassing bij de authenticatievormen iDIN & PiM).


Je kan ook zien dat er 4 stoplichten per ondertekenaar zijn. Deze geven aan waar de ondertekenaar in het ondertekenproces is en of dit succesvol verlopen is. Je kan de volgende zaken zien:

 1. E-mail is ontvangen.

 2. E-mail is geopend.

 3. Document is geopend.

 4. Document is ondertekend.