Webhooks

De Stiply API ondersteunt nu webhooks. Webhooks zijn als digitale boodschappen voor computers. Webhooks stelt je in staat om geautomatiseerde acties uit te voeren op basis van gebeurtenissen die zich voordoen in Stiply, zoals wanneer een document is ondertekend, de mails zijn verstuurd of geopend, etc. Door webhooks in te stellen kan je dus acties koppelen aan de gebeurtenissen die zich voordoen in Stiply. Webhooks zijn een verbetering van de callback_url functionaliteit, maar webhooks zal de callback_url functionaliteit niet in zijn geheel vervangen.

Op deze pagina lees je meer over het toevoegen en het gebruik van webhooks.

Webhooks toevoegen

Hieronder kun je zien hoe je webhooks kan toevoegen:











💡Klik hier voor een vergrote versie

 

Webhooks verwijderen

Hieronder kun je zien hoe je webhooks kan verwijderen:











💡Klik hier voor een vergrote versie

 

De signeersleutel (signer key)

Hier kun je zien waar je de signeersleutel van je endpoint kunt inzien. Met deze sleutel kan je de integriteit valideren van aanroepen op het geregistreerde endpoint:











💡Klik hier voor een vergrote versie

 

API documentatie

Heb je meer informatie nodig? In onze API documentatie is nog uitgebreider beschreven hoe je zelf webhooks in kan stellen. Klik hier voor de documentatie en uitgebreide informatie over het instellen en de werking van webhooks.